K2 ROLL and SKI – Gorlice 2015

WEEKEND NAFTOWY 2015

k2sportsduze

K2 Roll&Ski – nowa trasa Wysowa-Zdrój Uście Gorlickie

sobota 23 maja 2015r.

 Fot_129

W tym roku zawody łyżworolkarskie zostaną rozegrane na dystansie maratonu i półmaratonu. Ze względu na zaproszenie dla łyżworolkarzy przez Uzdrowisko Wysowa Zdrój  i Gminę Uście Gorlickie (40km od Gorlic) zawody rozegrane zostaną na trasie Wysowa Zdrój-Uście Gorlickie-Wysowa Zdrój. Jedna pętla to dystans półmaratonu. Zapisy na zawody  na stronie www.maratonbeskidniski.pl

 

Regulamin zawodów dla łyżworolkarzy
K2 Roll and Ski 2015
Wysowa, 23 maja 2015r.

Zawody odbywają się w ramach WEEKENDU NAFTOWEGO 2015 na Ziemi Gorlickiej, regionie historycznie związanym ze światowymi (tak, tak, to nie żart) początkami przemysłu naftowego oraz osobą Ignacego Łukasiewicza, nestora naftownictwa na Ziemiach Polskich. W roku 2015 mija 100 lat od przełomowej dla wyników I wojny światowej Bitwy Gorlickiej. Imprezy tegorocznego Weekendu Naftowego są organizowane także dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy.
1. Cele zawodów
a. promocja Ziemi Gorlickiej z jej uzdrowiskami, historią i zabytkami architektury cerkiewnej;
b. upowszechnianie rolkarstwa;
d. promocja aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie;
f. stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i wśród osób „bez preferencji sportowych”, bez względu na wiek, płeć i uzdolnienia sportowe;
g. profilaktyka antyalkoholowa – sport i rekreacja jako skuteczna alternatywa dla niepożądanych uzależnień;
2. Organizator główny
Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice , adres: 38-300 Gorlice, ul. Biecka 10
kontakt: tel, kom. : 600 925771, 608 346266
www.weekendnaftowy.pl
www.maratonbeskidniski.pl
biuro@weekendnaftowy.pl
3. Termin i miejsce zawodów
Zawody rozegrane zostaną w dniu 23 maja 2014r. (sobota) ze startem i metą w Wysowej Zdroju
13:30 – K2 Mini Roll and Ski – zawody rekreacyjne dla dzieci w wieku do 12 lat na dystansie ok. 1.0 km, (najmłodsze dzieci mogą przejechać dystans z rodzicami).
14:00 – wspólny start maratonu rolkarskiego na dystansie maratonu – 42 km (osoby powyżej 16 lat) oraz wyścigu na dystansie półmaratonu 21km – (osoby powyżej 12 lat)
Osoby niepełnoletnie startujące w maratonie lub półmaratonie mogą być zarejestrowane do zawodów wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub trenerów.
4. Osoby funkcyjne
4.1. Sędzią Głównym zawodów jest Pan Augustyn Jamro
4.2. Dyrektorem zawodów jest Janusz Sobczyk
5. Biuro zawodów / Zgłoszenia/Opłata startowa
5.1 Biuro Zawodów mieścić się będzie w Wysowej Zdroju obok budynku Rozlewni Wód Mineralnych „Wysowianka”, przed głównym wejściem do Parku Zdrojowego w Wysowej. Biuro Zawodów w dniu 23 maja 2014r. czynne od godz. 8:00 do godz. 13:30 Ostatnie zapisy dla dystansów 42km i 21km do godz. 13:30!!! Jest już uruchomiona rejestracja komputerowa.
Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców w Parku Zdrojowym w Wysowej, ok. 1 godz. po zakończeniu zawodów.
5.2 Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach internetowych ::ZAPISZ SIĘ:: oraz w Biurze Zawodów w dniu zawodów do godz. 13:30 (nieprzekraczalny termin).
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto lub do kasy organizatora opłaty startowej określonej w regulaminie.
Zgłoszenia dzieci do 12 lat do K2 Mini Roll and Ski będą możliwe tylko w dniu 23 maja 2014r. w Wysowej w oznaczonej strefie startu od. godz. 8:00 do 13:00. Dzieci zapisują się z rodzicami. Dzieci, które przyjdą bez rodziców i będą chciały wystartować niestety nie będą zarejestrowane, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa i odpowiedzialności.
5.3 Opłata Startowa
Opłata startowa w wysokości:
30zł – maraton rolkarski na dystansie 42 km (wpłata do 28 lutego 2015r.)
40zł – maraton rolkarski na dystansie 42 km (wpłata od 01 marca do 20 maja 2015r.)
50zł – maraton rolkarski na dystansie 42 km (wpłata w dniu zawodów 23 maja 2015r.).
20zł – półmaraton rolkarski na dystansie 21 km (wpłata do 28 lutego 2015r.)
40zł – półmaraton rolkarski na dystansie 21 km (wpłata od 01 marca do 20 maja 2015r.)
50zł – półmaraton rolkarski na dystansie 21 km (wpłata w dniu zawodów 23 maja 2015r.).
Dzieci biorące udział w K2 Mini Roll and Ski startują bez opłaty startowej.
Za termin opłaty uważa się dzień wpływu środków na konto organizatora. Rejestracja zawodnika jest ważna po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty na koncie organizatora.
Uczestnicy K2 Roll and Ski 2015 , którzy nie ukończyły 16 roku życia oraz osoby, które ukończyły 70 lat są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty startowej, jednakże mogą brać udział w zawodach wyłącznie po zarejestrowaniu.
Konto bankowe organizatora:
Bank Spółdzielczy w Bieczu nr 93 8627 0001 2002 3008 6408 0001
W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać imię i nazwisko, K2 Roll and Ski 2015 i dystans (42km lub 21km)
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego – z winy poczty / banku. Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz nazwą konkurencji i dystansem.
Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdemu zawodnikowi zostanie nadany nr startowy. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia startu, podpisania oświadczenia o warunkach wzięcia udziału w zawodach oraz w celu odbioru numeru startowego, chipa do pomiaru czasu oraz pakietu startowego.
6. Pomiar czasu
6.1. Pomiar czasu odbywać się będzie przy wykorzystaniu pomiaru elektronicznego. Chipy do pomiaru zostaną przekazane zawodnikom wraz z pakietem startowym w dniu zawodów. Zawodnicy są zobowiązani na mecie swoich konkurencji zwrócić chip służący do elektronicznego pomiaru czasu. Brak zwrotu „chipa” od danego zawodnika upoważnia organizatora do obciążenia zawodnika kwotą 50zł. Dodatkowo na mecie będzie prowadzony kontrolny ręczny pomiar czasu i sprawdzanie kolejności przybycia na metę.
6.2. Za ustalenie prawidłowej kolejności zawodników na mecie odpowiada komisja mety.
6.3/ Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przejadą linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.
6.3 Do prawidłowej weryfikacji przebiegu finiszu wyznaczeni zostaną sędziowie mety.
6.4 Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez sędziego funkcyjnego.
6.5 Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu zostaje umieszczony na liście z komentarzem DNF.
6.6 Obowiązują odrębne klasyfikacje dla kobiet i dla mężczyzn.
6.7 Zawody K2 Mini Roll and Ski odbędą się bez pomiaru czasu.
7. Klasyfikacje i nagrody
7.1. W biegu na dystansie maratonu (42km) będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
Klasyfikacja generalna mężczyzn (pierwsze 6 miejsc) i kobiet – (pierwsze 3 miejsca na mecie).
Kategorie wiekowe mężczyzn: 16-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 i więcej lat (6 kategorii)
Kategorie wiekowe kobiet: 16-30, 31-50, 51 i więcej lat (3 kategorie)
W biegu na dystansie półmaratonu (21km) będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
Klasyfikacja generalna mężczyzn (pierwsze 3 miejsca) i kobiet – (pierwsze 3 miejsca na mecie).
Kategorie wiekowe mężczyzn: 12-20, 21-35, 36-60, 61 i więcej lat (4 kategorii)
Kategorie wiekowe kobiet: 12-20, 21-45, 46 i więcej lat (3 kategorie)
7.2. Nagrody wyniosą:
Maraton rolkarski – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (nagrody finansowe):
mężczyźni: 1) 1500 zł 2) 1000 zł 3) 800 zł 4) 500 zł 5) 300 zł
kobiety: 1) 500 zł 2) 300 zł 3) 200 zł
Maraton rolkarski – kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe)
mężczyźni i kobiety: 1) 300 zł 2) 200 zł 3) 100 zł
Półmaraton rolkarski – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (nagrody finansowe lub rzeczowe):
mężczyźni: 1) 400 zł 2) 300 zł 3) 200 zł
kobiety: 1) 300 zł 2) 200 zł 3) 100 zł
Półmaraton rolkarski – kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe)
mężczyźni i kobiety: 1) 150 zł 2) 100 zł 3) 80 zł
Część nagród rzeczowych to atrakcyjne bony pobytowe w uzdrowisku Wysowa dla dwóch osób do wykorzystania w dowolnym uzgodnionym terminie a także kwartalne pakiety wody mineralnej, które zostaną dostarczone dla laureata na wskazany przez niego adres. Pozostałe nagrody rzeczowe to sprzęt sportowy i ubiory sportowe.
Dodatkowe przewidziane przez organizatora nagrody w ramach promocji rolkarstwa na Ziemi Gorlickie dla 3 najlepszych rolkarzy z Ziemi Gorlickiej startujących w maratonie i 3 najlepszych rolkarek z Ziemi Gorlickiej startujących w maratonie i półmaratonie.
Specjalne nagrody dla rolkarzy startujących w maratonie, którzy przyjechali z najbardziej oddalonego od Gorlic i Wysowej miejsca zamieszkania.
7.3. Nagrody w kategoriach wiekowych są przyznawane bez względu na miejsce zawodników w klasyfikacji open. W przypadku startu w danej kategorii wiekowej mniej niż 3 zawodników, kategorie mogą ulec łączeniu wg nieodwołalnej decyzji organizatora.
7.4. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7.5. Wszyscy uczestnicy rolkarze (42km i 21km), którzy zarejestrują się na bieg i wniosą prawidłową opłatę otrzymają koszulkę okolicznościową, pamiątkowy medal, napój izotoniczny, a po ukończeniu swojego dystansu lekki posiłek i wodę „Wysowianka” o składzie naturalnym, niemal identycznym jak popularne na rynku napoje izotoniczne
7.6. Wszystkie dzieci do lat 12 uczestniczące w K2 Mini Roll and Ski 2015 otrzymają upominki, napoje i dyplom okolicznościowy za uczestnictwo w zawodach.
8. Informacje organizacyjne
8.1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi jak i zawodnicy z zagranicy.
8.2. Limit czasu dla biegu na dystansie 42km – 3.0 godz.
8.3. Trasa w miarę możliwości będzie oznaczona co 1 kilometr.
8.4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do prawej nogawki spodenek / kombinezonu lub na plecach.
8.5. Wszyscy zawodnicy startujący w K2 Roll & Ski 2015 muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 23 maja 2015r. do godz. 13:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport (legitymacja szkolna) oraz dowód (potwierdzenie) wniesienia opłaty startowej.
8.6. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą startować w biegu maratońskim za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
8.7. Przebieg zawodów będzie kontrolowany na całej trasie wyścigu przez sędziów funkcyjnych i system pomiaru czasu.
8.8. Sędziowie funkcyjni w punktach kontrolnych będą spisywali numery startowe zawodników. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani
8.9. Trasa maratonu prowadzić będzie z Wysowej do Uścia Gorlickiego i spowrotem. Zawodnicy startujący w maratonie przejeżdżają pętlę 2 razy. Zawodnicy startujący w półmaratonie przejeżdżają pętlę 1 raz. Trasa maratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 17.00
8.10.Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu. UWAGA: Po godz. 17:00 trasa biegu zostanie otwarta dla ruchu pojazdów
8.11. Na trasie wyścigu nie przewiduje się punktów odżywiania. Zaleca się uczestnikom do zabrania na trasę wyścigu bidonów z własnymi płynami i odżywkami.
8.12. Organizator dopuszcza uzupełniający pomiar czasu (ręczny).
8.13. Zawodnicy mogą startować indywidualnie lub w drużynach, jednakże nie ma klasyfikacji drużynowej.
8.14. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do zawodów. Niewłaściwie lub obscenicznie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału w wyścigu.
8.15. Wszyscy zawodnicy bezwarunkowo zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego. Kaski używane przez zawodników muszą mieć sztywną konstrukcję i muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas trwania zawodów.
8.16. Podczas wyścigu zawodnicy powinni mieć ochraniacze na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
8.17. Zawodnicy obowiązkowo poruszają się na trasie prawym pasem jezdni. Zakazane jest blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie czynników zewnętrznych podczas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania może być dyskwalifikacja. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karany lub dyskwalifikowany.
8.18. Podczas wyścigu dozwolona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami. Podczas korzystania z innych środków komunikacji, należy zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności.
8.19. Wyprzedzani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca wyprzedzającym ich zawodnikom po swojej lewej stronie. Organizator zaleca używanie przez szybciej jadących zawodników okrzyku „lewa wolna” w celu informowania o zamiarze wyprzedzenia wolniej jadących zawodników.
8.20. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów itp. pokrywają zawodnicy lub kluby.
8.21. W trakcie wyścigu może zostać zarządzona, wyłącznie przez sędziów za porozumieniem z sędzią głównym neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, inne wyjątkowe okoliczności).
8.22. Nie przyjmuje się protestów zawodników w przypadku neutralizacji.
8.23. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje i lekki posiłek.
9. Dyskwalifikacja
9.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu, a także w przypadku:
a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
b. przekroczenia limitu czasu,
c. niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
d. przekazania swojego chipa lub numeru startowego,
e. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
f. nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,
g. złamania zasad bezpieczeństwa,
h. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
i. nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,
j. pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych ( np. asysta rowerowa)
10. Protesty
10.1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego i dyrektora zawodów.
10.2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów, na piśmie, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja zostanie zwrócona tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony przez jury zawodów pozytywnie. W skład jury wchodzą: sędzia główny, dyrektor zawodów, kierownik biura zawodów.
10.3. Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez protestującego. W czasie rozpatrywania protestu, kierownik drużyny oraz zawodnicy muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny.
11. Postanowienia końcowe
11.1. W czasie trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
11.2. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie zapewnia jednak ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy muszą posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. W biurze zawodów wszyscy zawodnicy są zobligowani do podpisana stosownych oświadczeń co do warunków startu w zawodach na własna odpowiedzialność.
11.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do jury zawodów.
11.4. Zgłaszający się do udziału w zawodach uznaje, że zapoznał się z przedmiotowym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
11.5. Zgłaszający się do udziału w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
11.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu.
11.7. Poprzez zgłoszenie udziału w Maratonie uczestnicy oświadczają jednocześnie, iż nie będą występować z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko organizatorom i sponsorom biegu, ani przeciwko miastom i gminom przy trasie biegu albo przeciwko ich przedstawicielom, jeżeli przez swój udział w biegu doznają strat lub uszkodzeń ciała. Odnosi się to również do uczestnictwa w imprezach towarzyszących. Organizator wyraźnie podkreśla, że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające własne ubezpieczenie (ubezpieczenie na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku), ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie ambulatoryjne ani za stacjonarne.
Uczestnicy Maratonu Roll and Ski 2015 startują w zawodach w pełni świadomi swojego uczestnictwa i wynikających z niego zagrożeń i ryzyk i oświadczają, iż są zdrowi i posiadają wystarczające przygotowanie kondycyjne.
Zgadzają się także na wyłączenie z biegu przez służby organizatora, jeśli poprzez kontynuacje biegu narażeni będą na ryzyko zaszkodzenia ich zdrowiu.