Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.  Prowadzi także nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz  dzieci i młodzieży do 16 lat, osób niepełnosprawnych i osób które ukończyły 70 lat,  w zakresie  ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom.

Zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.  Wpływy z 1% przeznaczamy na nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Twój 1% podatku wykorzystaj dla zdrowia i zadowolenia dzieci w Gorlicach

KRS 0000027922
Stowarzyszenie Maraton Gorlice

1procent