Mini Bieg Naftowy 2016 już za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i partnerom oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom.

PODZIEKOWANIE-2016