Już dziś bardzo dziękujemy OSIR w Gorlicach za wsparcie w przeprowadzeniu pomiaru czasu podczas Biegu Pamięci, a firmie Wytwórnia Piekarniczo-Cukiernicza PYSZOTKA Lipinki za ciepły posiłek dla uczestników Biegu Pamięci.