• Biuro zawodów zlokalizowanie zostanie w okolicy pomnika Juliusza Słowackiego w Parku Miejskim i otwarte będzie od godziny 8. Każdy zawodnik ma obowiązek potwierdzić w biurze swój udział i odebrać pakiet startowy. Otrzymany numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu, na przedniej części ciała.
  • Udział dziecka w „Biegu Młodego Patrioty” musi potwierdzić rodzic lub opiekun prawny w biurze zawodów do godziny 8.45. Biegi dziecięce rozpoczną się o godzinie 9 i zakończą się dekoracją zwycięzców około godziny 9.40. Niezależnie od wyniku, każde dziecko startujące w „Biegu Młodego Patrioty” otrzyma na mecie okolicznościowy medal oraz coś słodkiego.
  • Na dystansie 1963m można startować wspólnie z rodziną/znajomymi, ale pakiet startowy i medal na mecie otrzymają tylko opłacone osoby z widocznym numerem startowym. Start biegu o godzinie 10.00 (limit 30 minut)
  • Na dystansie 5km mogą startować tylko zapisane i opłacone osoby, bez osób towarzyszących. Start biegu 11.00 (limit 60 minut)
  • Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiaru czasu. Prosimy o zwrot na mecie otrzymanych „opasek pomiarowych”. Podczas dekoracji wyróżniona i nagrodzona zostanie pierwsza trójka wśród kobiet i mężczyzn na dystansach 1963m i 5km. Każdy uczestnik, który opłacił „startowe” otrzyma na mecie okolicznościowy medal oraz coś słodkiego.
  • Dekoracja zwycięzców biegów 1963m i 5km odbędzie się bezpośrednio po każdym biegu.
  • Organizatorzy nie zapewniają szatni i miejsca na depozyt rzeczy prywatnych
  • Od godziny 8 zablokowany będzie wjazd do parku od ulicy Dukielskiej. Samochody zalecamy pozostawiać na parkingu przy stadionie OSiR i przy basenie.
  • Ze względu na panujące ograniczenia ilościowe prosimy aby zawodnicy i kibice przebywali na obiekcie przeprowadzanych zawodów tylko w godzinach przewidzianych na poszczególne starty.
  • Listy startowe: ZOBACZ