OPP

1procent

KRS 0000027922

Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.  Prowadzi także nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz  dzieci i młodzieży do 16 lat, osób niepełnosprawnych i osób które ukończyły 70 lat,  w zakresie  ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom.

Zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.  Wpływy z 1% przeznaczamy na nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Sprawozdania  z każdego roku działalności OPP  prezentujemy na stronie internetowej.

OPP 2016

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Maraton Gorlice za rok 2015 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2016-07-13.

  1. Wprowadzenie do sprawozdania
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Bilans
  4. Dodatkowe informacje