Regulamin Maraton Naftowy 2012

MARATON NAFTOWY 2012 – REGULAMIN

Limit uczestników – 150 osób !!!

Termin zawodów:  13 maja 2012 r.

Trasa maratonu: Gorlice – Magura Małastowska – Wysowa Zdrój

1. Cel projektu:

– Upamiętnienie początków Światowego przemysłu naftowego, który ma swoją kolebkę na Ziemi Gorlickiej.

– Promocja atrakcji kulturowych i przyrodniczych Ziemi Gorlickiej południowo – wschodniej części Małopolski w tym Uzdrowiska Wysowa – Zdrój i Beskidu Niskiego

– Propagowanie aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej.

 2. Organizator Główny:

Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Gorlicach,

Miasto Gorlice,

Gmina Uście Gorlickie.

 3. Dystans:

Maraton Naftowy (42,195km) Gorlice – Wysowa Zdrój

X Bieg Naftowy  (bieg towarzyszący) na dystansie ok. 5km (Gorlice 12 maja i Wysowa Zdrój 13 maja 2012r.)

W X Biegu Naftowym (5km Gorlice i Wysowa Zdrój) możliwość startu zawodników uprawiających Nordic Walking.

 4. Start i meta:

Trasa Maratonu Naftowego poprowadzona będzie:  

Start Gorlice ul. Węgierska (obok kapliczki gdzie w 1873r. zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa, konstrukcji Ignacego Łukasiewicza, nestora polskiego naftownictwa) – Siary – Sękowa – Ropica Górna – Małastów – Przełęcz Małastowska 604m – Przysłup – Nowica – Oderne – Uście Gorlickie – Kwiatoń – Skwirtne – Hańczowa – Droga pod Kozim Żebrem – Wysowa Zdrój (meta w Parku Zdrojowym).

5. Termin:

13 maja 2012r. (niedziela) – start Maratonu Naftowego  godzina 9.00 Gorlice.

Uwaga! Na start zawodnicy nocujący w Wysowej Zdroju będą przewiezieni do Gorlic o godzinie 7:15 podstawionymi autobusami.  Meta usytuowana będzie w Parku Zdrojowym w Wysowej Zdroju.

Bieg towarzyszący na dystansie około 5 km przeprowadzony będzie:

a: w Gorlicach w sobotę 12 maja 2012r. o godz. 16:00 po zakończeniu K2 Roll and Ski – start i meta ul. Biecka w Gorlicach;

b: w Wysowej Zdroju – w niedzielę 13 maja 2012r. godz. 13:00 – start i meta Park Zdrojowy okolice Pijalni

 6. Zgłoszenia:

Zapisy do Maratonu Naftowego poprzez pliki rejestracyjne na stronie www.weekendnaftowy.pl

Istnieje możliwość zapisu do Maratonu Naftowego w biurze zawodów w dniu 12.05.2012r.(sobota) od 800 do 1730 – Jarmark Pogórzański ul. Biecka w Gorlicach  (patrz zapisy punktu 10 – opłata startowa).

Od 1900 do 2200 – odbiór numerów i pakietów startowych na terenie kampingu Zacisze w Wysowej Zdroju.

Numery startowe do Maratonu Naftowego można będzie odebrać bezpośrednio przed startem Maratonu Naftowego w Gorlicach w niedzielę 13 maja 2012r.  przy ul. Węgierskiej 1 w godzinach 7:15 – 8:30.  W niedzielę nie będzie możliwości rejestrowania się do Maratonu ani wpłacania opłaty startowej!!!

Zapisy do biegów  towarzyszących  na stronie internetowej www.weekendnaftowy.pl  i bezpośrednio przed zawodami w Gorlicach w sobotę 12 maja 2012r. w biurze zawodów od godz. 8:00,  a w Wysowej Zdroju w rejonie muszli koncertowej w Parku Zdrojowym w niedzielę 13 maja 2012r.od godziny 9.00 do 12:30.

 7. Pasta Party

Od godziny 20.00 do 22.00 w dniu 12.05.2012 w Wysowej Zdroju.

 8. Noclegi

Noclegi dla zawodników zarejestrowanych w Maratonie Naftowym zabezpiecza organizator na terenie kampingu Zacisze w Wysowej Zdroju 12/13.05.2012 po otrzymaniu od zawodnika informacji mailowej o rezerwacji noclegu.

 9. Wszystkie osoby, które skutecznie zarejestrują się do Maratonu Naftowego,

a które są zainteresowane noclegiem w Wysowej z 12-tego  na 13-tego maja 2012r. oraz udziałem w pasta party w Wysowej dnia 12 maja 2012r. (w ramach opłaty startowej), muszą!!!  potwierdzić nocleg i udział w pasta party wiadomością wysłaną  drogą mailową na adres biuro@weekendnaftowy.pl  – (niezbędne w celu rezerwacji noclegu!!!)

 10. Opłata startowa:

Opłata startowa –  Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice, nr konta  93 8627 0001 2002 3008 6408 0001

50 zł (maraton) płatne do 30.04.2012,

90 zł (maraton) płatne od 01.05.2012 do 08.05.2012 (data wpływu środków na konto Stowarzyszenia)

100 zł (maraton) płatne w dniu 12 maja 2012r. w biurze zawodów w Gorlicach, Jarmark Pogórzański od godz. 8:00-17:30

Od zawodników startujących w Maratonie Naftowym, którzy ukończyli 70 lat nie będzie pobierana opłata startowa – jednakże dla tychże zawodników obowiązkowa rejestracja na stronie internetowej organizatora!!! lub w biurze zawodów w dniu 12 maja 2012r.

10 zł – (bieg towarzyszący na dystansie około 5 km w Gorlicach w dniu 12 maja 2012r. – sobota ) na konto lub w biurze zawodów w Gorlicach

20 zł – (bieg towarzyszący na dystansie około 5 km w Wysowej Zdroju w dniu 13 maja 2012r. ) na konto lub w biurze zawodów w Gorlicach i Wysowej Zdroju.

Od zawodników w wieku do 16 lat oraz  powyżej 70 lat zarejestrowanych do biegów na 5km w Gorlicach i w Wysowej Zdroju nie będzie pobierana opłata startowa – obowiązkowa rejestracja na stronie internetowej lub w biurze zawodów !!!  ( Patrz zapisy pkt. 6 – Zapisy).

 11. Klasyfikacja

Maraton Naftowyklasyfikacja generalna mężczyzn (1-6) i kobiet (1-4)

Kategorie wiekowe mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 lat i powyżej,

Kategorie wiekowe kobiet: 18-35, 36-50, 51-59, 60 lat i powyżej.

 

5 km  Gorlice – klasyfikacja generalna 1-3 (kobiety i mężczyźni).

5 km  Wysowa – klasyfikacja generalna 1-3 (kobiety i mężczyźni).

Nordic Walking – klasyfikacja generalna 1-3 (kobiety i mężczyźni).

 12. Nagrody:

Maraton Naftowy – w klasyfikacji generalnej (k+m) nagrody finansowe (miejsca 1-6)

Mężczyźni:  I – 1500 netto, II – 1200 netto, III – 900 netto, IV – 600 netto, V-400 netto, VI – 200 netto (PLZ)

Kobiety:      I – 1300 netto, II – 1000 netto, III – 800 netto, IV 500 netto (PLZ)

Kategorie wiekowe:

Maraton Naftowy – w kategoriach wiekowych (k+m) nagrody rzeczowe (1-3) o wartościach 150, 100, 50 (PLZ)

Bieg Naftowy 5km Gorlice i 5km Wysowa – w klasyfikacjach open  (k+m)  nagrody rzeczowe (1-3) o wartościach  150, 100, 50 (PLZ)

5km Nordic Walking Gorlice i Wysowa  –     w klasyfikacjach  open łączonych  (kobiety razem z mężczyznami)  nagrody rzeczowe (1-3) o wartościach  150, 100, 50 (PLZ)

13.  Dla wszystkich kończących bieg maratoński:

– pamiątkowa koszulka (T-shirt świetnej jakości ),

– medal i dyplom ,

–  posiłek po biegu, owoce, woda lub napój izotoniczny.

– udział w losowaniu upominków

14. Trasa biegu i punkty odżywcze:

Trasa maratonu z dużą ilością podbiegów i zbiegów, asfaltowa, zabezpieczona przez służby porządkowe i w całości wyłączona z ruchu kołowego, oznakowana na każdym kilometrze.

Punkty odżywcze na 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 35 km, 40 km. Maratończykom będą na trasie asystowali wolontariusze  na rowerach z napojami izotonicznymi i słodyczami.

UWAGA! Limit czasowy maratonu 6 godzin (na 21 kilometrze czas 3 godziny)

Trasa biegów na dystansie 5km i Nordic Walking w Gorlicach i Wysowej Zdroju opisana w linku projekty-X Bieg Naftowy

 15. Dopuszczenie do zawodów:

Do Maratonu Naftowego zostaną dopuszczeni zawodnicy po zarejestrowaniu się  oraz po uiszczeniu opłaty startowej na konto organizatora wg taryf określonych w pkt. 9 niniejszego regulaminu. Ze względu na bardzo trudny profil trasy Maratonu Naftowego zawodnicy startują w maratonie na własna odpowiedzialność.  Poprzez zgłoszenie udziału w Maratonie Naftowym uczestnicy oświadczają jednocześnie, iż nie będą występować z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko organizatorom i sponsorom biegu, ani przeciwko miastom i gminom przy trasie biegu albo przeciwko ich przedstawicielom, jeżeli przez swój udział w biegu doznają strat lub uszkodzeń ciała. Odnosi się to również do uczestnictwa w imprezach towarzyszących. Organizator wyraźnie podkreśla, że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające ubezpieczenie (ubezpieczenie na wypadek choroby), ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie ambulatoryjne ani za stacjonarne.
Uczestnicy Maratonu Naftowego oświadczają  oświadczają iż są zdrowi i posiadają wystarczające przygotowanie kondycyjne.
Zgadzają  się także  na wyłączenie  z biegu, jeśli poprzez jego kontynuowanie narażeni będą na ryzyko zaszkodzenia ich  zdrowiu.

Od zawodników na dystansie 5 km w wieku poniżej 18 lat zgłaszanych indywidualnie wymagane będą podpisane oświadczenia rodziców bądź opiekunów o zgodzie na start w biegu. W przypadku zgłoszeń klubowych oświadczenia podpisują trenerzy. W zgłoszeniach prosimy podawać dokładny adres do korespondencji oraz adres e-mailowy.

 16. Postanowienia końcowe:

Bieg przeprowadzony za  pozwoleniem ZDW Kraków oraz regulaminem biegu. Trasa biegu całkowicie wyłączona z ruchu.

Klasyfikacja według elektronicznego pomiaru czasu.

Dodatkowe informacje (uaktualnienia) będą podawane na stronie internetowej.

Interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.