SPONSORZY

PGNIG
Wysowianka

FerrumSpaxK2SportsSponsorFundacja PGNIGHitpolBiorytm GorliceZICOM

malopolska

 

DARCZYŃCA  MINI BIEGU NAFTOWEGO 

dar serca_wersja podstawowa


Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice jest organizacją pozarządową, która powstała w 1989r. Wpisana jest w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia pod nr KRS 0000027922. Od 2010r.  stowarzyszenie posiada status  organizacji pożytku publicznego i realizuje zadania statutowe głównie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii , przeciwdziałania uzależnieniom oraz edukacji, oświaty, wychowania i rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

Swój 1% podatku dochodowego możesz przekazać na rzecz Stowarzyszenia „Maraton” Gorlice. Twoją wpłatę przeznaczymy na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

LECZENIE JEST WAŻNE ALE DBANIE O ZDROWIE TO PODSTAWA.

Sztandarowym projektem Stowarzyszenia „Maraton” jest  WEEKEND NAFTOWY, impreza o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.  Projektem tym promujemy  Ziemię Gorlicką jako kolebkę światowego przemysłu Naftowego. Tutaj bowiem powstały pierwsze w świecie na skalę przemysłową kopalnie ropy naftowej.  Te małe kopalnie nazywane są tutaj „kopankami”.  W Gorlicach działał nestor polskiego naftownictwa Ignacy Łukasiewicz. W Gorlicach wreszcie zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa.

POLECANE PORTALE I IMPREZY

[ihrss-gallery type=”GROUP1″ w=”880″ h=”60″ speed=”3″ bgcolor=”#FFFFFF” gap=”5″ random=”YES”]