MINI BIEG NAFTOWY 2023

ZAWODY BIEGOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VI
Wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy wraz z rodzicami i opiekunami na kolejny Mini Bieg Naftowy, który odbędzie się na stadionie OSiR w Gorlicach w soboę 17 czerwca 2023r.
Kategorie wiekowe dla biegaczy (dziewczyny i chłopcy osobno):
Bieg malucha od 0 do 4 roku życia (2023-2019) – dystans 40 metrów
5-6 lat (2018-2017) – dystans 100 metrów
7-8 lat (2016-2015) – dystans 150 metrów
9-10 lat (2014-2013) – dystans 300 metrów
11-12 lat (2012-2011) – dystans 600 metrów
13-14 lat (2010-2009) – dystans 800 metrów
+ sztafety klubowe MIX 600m (4x150m), w dwóch kategoriach wiekowych U15 i U13
Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja klubowa, dla zawodników którzy wpiszą przy rejestracji swoją przynależność klubową (nieobowiązkowe)

SPONSORZY

 
WG Serwis
Adfors
TR Ubezpieczenia
Pyszotka
Miasto Gorlice
Paweł Gucwa
Glinik
Cukiernia Wal
Cris_med