K2-dziecięce rolkowanie 2015

K2 – Dziecięce Rolkowanie 2015

Wysowa Zdrój,  23 maja 2015r.

 

 image

Zawody rolkarskie dla dzieci w 2015r. odbędą się w odzyskującej swoją sławę perle uzdrowisk Beskidu Niskiego Wysowej Zdroju.

 

 

1. Cele zawodów

1.1. Celem zawodów   jest:

a. promocja Miasta Gorlice  i Ziemi Gorlickiej oraz  produktów turystycznych regionu.

b. upowszechnianie łyżworolkarstwa

c. promocja zdrowego trybu życia,

d. promocja aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie, alternatywny sposób spędzania czasu wolnego

f. stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek

g. profilaktyka antyalkoholowa,

 

2. Organizatorzy

2.1. Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice , adres: 38-300  Gorlice, ul. Biecka 10

Kontakt: Tel. kom. : 600 925771

https://weekendnaftowy.pl/, e-mail:biuro@weekendnaftowy.pl

Koszty organizacji  pokrywają: organizator i współorganizatorzy, sponsorzy i partnerzy

 

3. Termin i miejsce zawodów

Zawody rozegrane zostaną w dniu 23 maja 2015r. (sobota)

13.15 – K2 Dziecięce Rolkowanie –  zawody rekreacyjne dla dzieci w wieku do 12 lat na dystansie ok. 2 km, (możliwość przejazdu z rodzicami).

 

4. Osoby funkcyjne

4.1. Sędzią Głównym zawodów jest Pan Augustyn Jamro

4.2. Dyrektorem zawodów jest Pan Janusz Sobczyk

 

5. Biuro zawodów / Zgłoszenia/Opłata startowa

5.1. Biuro Zawodów

a. Biuro Zawodów mieścić się będzie  w Gorlicach, „Jarmark Pogórzański”, ul. Biecka

b. Biuro Zawodów w dniu zawodów czynne od godz. 8:00 do godz. 13:00

5.2. Zgłoszenia

c. Zgłoszenia dzieci do zawodów będą możliwe tylko w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godz. 8:00 do 12:30.

5.3. Opłata Startowa

Dzieci biorące udział w K2 Mini Roll and Ski startują bez opłaty startowej.

 

6. Pomiar czasu

6.9. Zawody K2 Mini Roll and Ski odbędą się bez pomiaru czasu.

 

7. Klasyfikacje i nagrody

7.7. Wszystkie dzieci do lat 12 uczestniczące w K2 Mini Roll and Ski otrzymają upominki, napoje i dyplom  okolicznościowy

7.8. Wśród wszystkich zarejestrowanych uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. W czasie trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

11.2. Organizator  posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

11.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do dyrektora i sędziego głównego.

11.4. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

11.5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

12.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu.

 k2sportsduze

Z pełnym tekstem regulaminu  można się zapoznać na podstronie K2 Roll and Ski  2015.

image