Regulamin K2 Roll and Ski 2012

Regulamin zawodów dla łyżworolkarzy i ski-rolkarzy K2 Roll and Ski 2012

Gorlice,  12 maja 2012r.

Zawody odbywają się w ramach WEEKENDU NAFTOWEGO 2012,

w 190 rocznicę urodzin i 130 rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza,

nestora naftownictwa na Ziemiach Polskich.

1. Cele zawodów

a. promocja Miasta Gorlice  i Ziemi Gorlickiej oraz  produktów turystycznych regionu.

b. upowszechnianie łyżworolkarstwa

c. promocja zdrowego trybu życia i uświadamianie decydentom potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie aktywności fizycznej

d. promocja aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie, alternatywny sposób spędzania czasu wolnego

f. stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek

g. profilaktyka antyalkoholowa,

 

2. Organizatorzy

2.1. Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice , adres: 38-300  Gorlice, ul. Biecka 10
Kontakt: Tel, kom. : 784076706, 608 346266

https://weekendnaftowy.pl/, e-mail: biuro@weekendnaftowy.pl

Koszty organizacji K2 Roll &Ski 2012 pokrywają: organizator i współorganizatorzy, sponsorzy i partnerzy

3. Termin i miejsce zawodów

Zawody rozegrane zostaną w dniu 12 maja 2012r. (sobota)

14.00 – start maratonu rolkarskiego  i nartorolkarskiego na dystansie 42 km  – osoby, które ukończyły 16 lat

14.00 – start biegu na dystansie ok. 7km – osoby, które ukończyły 12 lat

13.30 – K2 Mini Roll and Ski –  zawody rekreacyjne dla dzieci w wieku do 12 lat na dystansie ok. 2 km, (możliwość przejazdu z rodzicami).

4. Osoby funkcyjne

4.1. Sędzią Głównym zawodów jest Pan Augustyn Jamro

4.2. Dyrektorem zawodów jest Pan Janusz Sobczyk

 5. Biuro zawodów / Zgłoszenia/Opłata startowa

5.1. Biuro Zawodów

a. Biuro Zawodów mieścić się będzie  w Gorlicach, „Jarmark Pogórzański”, ul. Biecka

b. Biuro Zawodów w dniu zawodów czynne od godz. 8:00 do godz. 13:00

5.2. Zgłoszenia

a. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://weekendnaftowy.pl/oraz w Biurze Organizatora Zawodów w dniu zawodów.

b. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto lub do kasy organizatora opłaty startowej określonej w regulaminie.

c. Zgłoszenia dzieci do K2 Mini Roll and Ski będą możliwe tylko w dniu 12 maja 2012 w Biurze Zawodów od. godz. 8:00 do 12:30.

 5.3. Opłata Startowa

Opłata startowa w wysokości:

50zł – maraton rolkarski na dystansie 42 km (rejestracja i wpłata na konto do 5 maja 2012r.)

90zł – maraton rolkarski na dystansie 42 km (rejestracja i wpłata w dniu zawodów).

 

30zł – bieg na dystansie 7 km (rejestracja i wpłata na konto do 5 maja  2012r.)

50zł – bieg na dystansie 7 km (rejestracja i wpłata w dniu zawodów.)

 

Dzieci biorące udział w K2 Mini Roll and Ski startują bez opłaty startowej.

Uczestnicy K2 Roll and Ski 2012 do 15 roku życia oraz osoby, które ukończyły 70 lat są zwolnione z  obowiązku wnoszenia opłaty startowej, jednakże mogą brać udział w zawodach wyłącznie po zarejestrowaniu.

Konto bankowe organizatora:  Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice nr konta 93 8627 0001 2002 3008 6408 0001

W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać:  Imię, Nazwisko, Roll and Ski 2012 i dystans (42km lub 7km)

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego – z winy poczty / banku. Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz nazwą konkurencji i dystansem.

5.4. Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdemu zawodnikowi zostanie nadany nr startowy.

5.5. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego.

 6. Pomiar czasu

6.1. Pomiar czasu odbywać się będzie przy wykorzystaniu pomiaru elektronicznego. Chipy do pomiaru zostaną  przekazane zawodnikom wraz z pakietem startowym w dniu zawodów. Zawodnicy są zobowiązani na mecie swoich konkurencji zwrócić chip służący do elektronicznego pomiaru czasu. Brak zwrotu „chipa” od danego zawodnika upoważnia organizatora do obciążenia zawodnika kwotą 100zł. 

6.2. Za ustalenie prawidłowej kolejności zawodników na mecie odpowiada komisja mety.

6.3. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przejadą linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.

6.4. Jeśli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej wrotki.

6.5 Do prawidłowej weryfikacji przebiegu finiszu wyznaczonych będzie 2 sędziów.

6.6. Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez sędziego funkcyjnego.

6.7. Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu zostaje umieszczony na liście z komentarzem DNF.

6.8. Obowiązują odrębne klasyfikacje dla kobiet i dla mężczyzn.

6.9. Zawody K2 Mini Roll and Ski odbędą się bez pomiaru czasu.

7. Klasyfikacje i nagrody

7.1. W biegu na dystansie maratonu (42km) będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet.

Kategorie wiekowe mężczyzn: 16-20, 21-30, 31-45, 46 i więcej lat
Kategorie wiekowe kobiet: 16-20, 21-35, 35 i więcej lat

 

W biegu na dystansie 7km nagrody rzeczowe w kategorii kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3.

7.2. Nagrody wyniosą:

Maraton rolkarski klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn (nagrody finansowe):

mężczyźni: 1) 800 zł  2) 600 zł  3) 400 zł  4) 200 zł    5)  100 zł

kobiety:      1) 600 zł  2) 400 zł  3) 300 zł   4) 100 zł

Maraton rolkarski kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe)
mężczyźni i kobiety: 1) 150 zł   2) 100 zł    3) 50 zł

7 km  klasyfikacja generalna  kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe)
mężczyźni i kobiety: 1) 150 zł   2) 100 zł    3) 50 zł

Maraton narto-rolkarski  (skirolki)  kategorie open kobiet i mężczyzn  (nagrody rzeczowe)
mężczyźni i kobiety: 1) 150 zł   2) 100 zł    3) 50 zł

Dodatkowe nagrody dla rolkarzy z najbardziej oddalonego od Gorlic miejsca.

7.3. Nagrody w kategoriach wiekowych są przyznawane bez względu na miejsce zawodników w klasyfikacji open. W przypadku startu w danej kategorii wiekowej mniej niż 3 zawodników, kategorie mogą ulec  łączeniu wg nieodwołalnej decyzji organizatora.

7.4. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dla  opisanych wartości nagród podatek nie występuje).

7.6. Wszyscy uczestnicy rolkarze i skirolkarze (42km i 7km), którzy ukończą swój bieg otrzymają pamiątkowe medale, koszulkę okolicznościową, napój izotoniczny, lekki posiłek po ukończeniu zawodów.

7.7. Wszystkie dzieci do lat 12 uczestniczące w K2 Mini Roll and Ski otrzymają upominki, napoje i dyplom  okolicznościowy.

7.8. Wśród wszystkich zarejestrowanych uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

8. Informacje organizacyjne

8.1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.

8.2. Limit czasu dla przejazdu rolkarzy  – 3 godz.  Po 2 godzinach od startu rolkarzy na trasę wyruszą biegacze biorący udział w X Biegu Naftowym. Zatem istnieje prawdopodobieństwo, iż rolkarze część swoich przejazdów będą wykonywać spotykając na trasie biegaczy. Jednakże trasa biegów jest na tyle szeroka, iż nie stanowi to w ocenie organizatorów przeszkody do kontynuowania wyścigu.

8.3. Trasa w miarę możliwości  będzie oznaczona co 1 kilometr.

8.4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do prawej nogawki spodenek / kombinezonu lub  na plecach.

8.5. Wszyscy zawodnicy startujący w K2 Roll & Ski 2012 muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 12 maja 2012r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport (legitymacja szkolna) oraz dowód (potwierdzenie) wniesienia opłaty startowej.

8.6. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą startować w biegu maratońskim za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

8.7. Przebieg zawodów będzie kontrolowany na całej trasie wyścigu przez sędziów funkcyjnych i system pomiaru czasu.

8.8. Sędziowie funkcyjni w punktach kontrolnych  będą  spisywali numery startowe zawodników. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani

8.9. Trasa maratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 16.00. W ciągu ulicy Bieckiej w Gorlicach zostanie wyłączony pas ruchu dla zawodników (lewy pas ruchu patrząc w kierunku wyścigu). Drugim pasem ruchu będzie się odbywał ruch pojazdów w jednym kierunku – prawy pas ruchu pojazdów.

8.10.Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu.

8.11. Na trasie wyścigu nie przewiduje się punktów odżywiania.   Zaleca się uczestnikom do zabrania na trasę wyścigu bidonów z własnymi płynami i odżywkami.

8.12. Organizator dopuszcza zastępczy i uzupełniający pomiar czasu (ręczny) w przypadku niewystarczających środków na pomiar elektroniczny.

8.13. Zawodnicy mogą startować indywidualnie lub  w drużynach, jednakże nie ma klasyfikacji drużynowej.

8.14. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do zawodów. Niewłaściwie lub obscenicznie  ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału w wyścigu.

8.15. Wszyscy zawodnicy bezwarunkowo zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego. Kaski używane przez zawodników muszą mieć sztywną konstrukcję i  muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas trwania zawodów.

8.16. Podczas wyścigu zawodnicy powinni mieć ochraniacze na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.

8.17. Zakazane jest blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie czynników zewnętrznych podczas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karany.

8.18. Podczas wyścigu dozwolona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami. Podczas korzystania z innych środków komunikacji,  należy zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności.

8.19. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali.

8.20. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów itp.  pokrywają uczestnicy imprezy.

8.21. W trakcie wyścigu może zostać zarządzona,  wyłącznie przez sędziów  za porozumieniem z sędzią głównym neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, inne wyjątkowe okoliczności).

8.22. Nie przyjmuje się protestów zawodników w przypadku neutralizacji.

8.26. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje i posiłek.

 

9. Dyskwalifikacja

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:

a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku

b. przekroczenia limitu czasu,

c. niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,

d. przekazania swojego numeru startowego,

e. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,

f. nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,

g. złamania zasad bezpieczeństwa,

h. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,

i. nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,

j. pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych ( np. asysta rowerowa)

 

10. Protesty

10.1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego i dyrektora zawodów.

10.2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów, na piśmie,  a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja zostanie zwrócona tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie.

10.3. Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez protestującego. W czasie rozpatrywania protestu, kierownik drużyny oraz zawodnicy muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny.

 11. Postanowienia końcowe

11.1. W czasie trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

11.2. Organizator  posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

11.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do dyrektora i sędziego głównego K2 Roll & Ski.

11.4. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

11.5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

12.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu.

12.7 Do Maratonu Roll and Ski 2012 zostaną dopuszczeni zawodnicy po zarejestrowaniu się  oraz po uiszczeniu opłaty startowej na konto organizatora wg taryf określonych w  niniejszym regulaminie.   Poprzez zgłoszenie udziału w Maratonie  uczestnicy oświadczają jednocześnie, iż nie będą występować z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko organizatorom i sponsorom biegu, ani przeciwko miastom i gminom przy trasie biegu albo przeciwko ich przedstawicielom, jeżeli przez swój udział w biegu doznają strat lub uszkodzeń ciała. Odnosi się to również do uczestnictwa w imprezach towarzyszących. Organizator wyraźnie podkreśla, że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające ubezpieczenie (ubezpieczenie na wypadek choroby), ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie ambulatoryjne ani za stacjonarne.
Uczestnicy Maratonu Roll and Ski 2012 oświadczają  oświadczają,  iż są zdrowi i posiadają wystarczające przygotowanie kondycyjne.
Zgadzają  się także  na wyłączenie  z biegu, jeśli poprzez kontynuacje biegu narażeni będą na ryzyko zaszkodzenia ich  zdrowiu.

Uwaga: Zawodnicy, którzy są zainteresowani noclegiem z 12 na 13 maja w Wysowej Zdroju ( w ramach opłaty startowej) oraz udziałem w pasta party w Wysowej Zdroju w dniu 12 maja o godz. 20:00, proszeni są o przesłanie informacji o rezerwacji na adres mailowy: biuro@weekendnaftowy.pl